บีกเกอร์ Beaker,low form with graduation and spout, 50 ml, Duran

COSMED PONY FX Tabletop spirometer
09/04/2018
เครื่องดูดสารละลาย ปิเปต, ยี่ห้อ Thermo Finnpipette, รุ่น F2 GLP Kits set1
07/25/2018

บีกเกอร์ Beaker,low form with graduation and spout, 50 ml, Duran

Beaker, low form with graduation and spout DIN 12331, ISO 3819