หน้ากากกรองอากาศป้องกันPM2.5  N95

3M ชุดกันฝุ่นและสารเคมี 4510 XL สีขาว
04/09/2020
หน้ากากอนามัย 3 ชั้น ผ่านการรับรองคุณภาพ (GMP) / ANAB / EN 14683:2014
02/04/2020

หน้ากากกรองอากาศป้องกันPM2.5  N95

หน้ากากกรองอากาศป้องกันPM2.5  N95  พร้อมส่ง