เครื่องดูดจ่ายสารละลายปิเปต pipette, variable vol. 10-100 ul, Bravo, ยี่ห้อ CAPP (Denmark)

เครื่องดูดสารละลาย ปิเปต, ยี่ห้อ Thermo Finnpipette, รุ่น F2 GLP Kits set1
07/25/2018
เครื่องดูดจ่ายสารละลายปิเปต pipette, variable vol. 20-200 ul, Bravo, ยี่ห้อ CAPP (Denmark)
07/25/2018

เครื่องดูดจ่ายสารละลายปิเปต pipette, variable vol. 10-100 ul, Bravo, ยี่ห้อ CAPP (Denmark)

Capp Bravo

s i n g l e c h a n n e l P i p e t t e s

 

Manual pipetting has never been easier! Capp Denmark has combined lightweight

ergonomic design with the latest innovations in manual liquid handling to create

Capp Bravo, the most user friendly manual pipette on the market today.

Capp Bravo is constructed of the highest quality autoclavable materials and features

feather light plunger and ejection forces. There is a built-in oversized indicator for easy

volume monitoring and precise adjustment. With Capp Bravo all of these features are

packaged in a modern, streamlined, world-renowned Danish design. Experience Capp’s

symphony of precise measurements and see for yourself why it is called Bravo!

 

Safety:
-Fully Autoclavable
-Positive indicator lock

Ergonomics:
-Ergonomically constructed hook for comfortable handling
-Smooth tip mounting and ejection

Controls:
-Oversized indicator
-Reduced force feather touch plunger and ejector

Unique Features:
-Metal shaft with double o-rings for ultra micro sizes
-Ultra lightweight construction

Ordering Information

Cat. No Description Inaccuracy % Imprecision %
B02-1 Capp pipette, variable vol. 0.1-2 ul, Bravo 12.00 / 2.00 6.00 / 1.00
B10-1 Capp pipette, variable vol. 0.5-10 ul, Bravo 2.50 / 1.00 1.80/ 0.50
B20-1 Capp pipette, variable vol. 2-20 ul, Bravo 5.00 / 1.00 1.50 / 0.30
B50-1 Capp pipette, variable vol. 5-50 ul, Bravo 2.00 / 1.00 1.20 / 0.30
B100-1 Capp pipette, variable vol. 10-100 ul, Bravo 2.50 / 0.70 1.00 / 0.20
B200-1 Capp pipette, variable vol. 20-200 ul, Bravo 2.50 / 0.60 0.70 / 0.20
B1000-1 Capp pipette, variable vol. 100-1000 ul, Bravo 2.00 / 0.80 0.60 / 0.20
B5000-1 Capp pipette, variable vol. 1-5 ml, Bravo 1.20 / 0.60 0.30 / 0.15
B10000-1 Capp pipette, variable vol. 1-10 ml, Bravo 3.00 / 0.60 0.60 / 0.15