เครื่องดูดสารละลาย ปิเปต, ยี่ห้อ Thermo Finnpipette, รุ่น F2 GLP Kits set1

บีกเกอร์ Beaker,low form with graduation and spout, 50 ml, Duran
07/25/2018
เครื่องดูดจ่ายสารละลายปิเปต pipette, variable vol. 10-100 ul, Bravo, ยี่ห้อ CAPP (Denmark)
07/25/2018

เครื่องดูดสารละลาย ปิเปต, ยี่ห้อ Thermo Finnpipette, รุ่น F2 GLP Kits set1

Finnpipette™ F2 GLP Kits
 
Access everything needed for pipetting in these all-inclusive kits. Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 GLP (Good Laboratory Pipetting) Kits provide durable, high-performance Finnpipette F2 pipetters which offer maximum reliability and comfort. The F2 pipetters have unique features such as AVG (Advanced Volume Gearing mechanism) and a very large display for improved usability and comfort.
Features:
 • AVG-volume gearing mechanism for accuracy and precision
 • Fully autoclavable for protection
 • Soft-touch tip ejector for light tip ejection
 • Large display for better vision ergonomics
 • Very light pipetting forces
Kit 1 includes:
Three Thermo Scientific Finnpipette Pipetters from 1 to 1000μL:
 • Finnpipette F2 range : 1-10μL
 • Finnpipette F2 range : 10-100μL
 • Finnpipette F2 range : 100-1000μL
 • Flex tips: 10, 1 x 96; 200, 1 x 96; 1000, 1 x 96
 • F-stand; F2 pen; F2 brochure
 • Good Laboratory Pipetting Guide
 • Reagent reservoir demo pack