โซดาไลม์ SODALIME CO2 ABSORBENT

เครื่องดูดจ่ายสารละลายปิเปต pipette, variable vol. 20-200 ul, Bravo, ยี่ห้อ CAPP (Denmark)
07/25/2018
ชุดจำลองฝึกสถานการณ์การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ
03/09/2018

โซดาไลม์ SODALIME CO2 ABSORBENT

โซดาไลม์ 5 กก.

 

 • His prevents CO2 Buildup in a re-breathing circuit
 • The sodium hydroxide acts as a catalyst in the process
 • KOH helps to avoid the formation of toxic compounds such as Compound A and carbon monoxide
 • Used in re-breathing systems.

  Type: High Moisture (12 – 19%)

  Ganule size: 4 to 8 US mesh (2.5 to 5.0 mm)

  Color Indicator: Ethyl Violet: Pink to Violet

 • Warnings:

  * Do not use with chloroform or trichloroethylene.
  * Avoid contact with skin or eyes.
  * Avoid direct sunlight.